Privacybeleid

Digitalfix neemt de privacy van zijn klanten heel serieus. We vinden het belangrijk dat je weet dat we zorgvuldig met jouw persoonlijke gegevens omgaan.

In het Privacybeleid is beschreven welke gegevens Digitalfix bijhoudt en hoe wij daar mee omgaan. Netjes zakendoen en goede manieren zijn volgens ons de basis van een goede relatie met onze klanten. Lees in het Privacybeleid meer over de manier waarop wij met gegevens van onze gebruikers omgaan.

1. Beheer
De website www.digitalfix.nl staat onder beheer van Digitalfix, gevestigd op de Aylvalaan 5 te Maastricht. Alle contactgegevens zijn te vinden op https://www.digitalfix.nl/contact.

2. Gegevens van bezoekers
2a Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.digitalfix.nl worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.
2b Digitalfix.nl zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

Digitalfix.nl kan de gegevens die door de klant verstrekt worden onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken:

2c Het sturen van één of meerdere mails zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
2d Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan digitalfix.nl denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de bezoeker.

3. Cookies
3a Digitalfix.nl maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan digitalfix.nl de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.
3b De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meestgebruikte moderne browsers geboden.
3c Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

4. Vragen
Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij digitalfix.nl. De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in lid 1 van deze Privacy Policy.

5. Inzage
Op verzoek biedt Digitalfix bezoekers van haar site toegang tot alle informatie die van hen is geregistreerd. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve contact op te nemen via administratie@digitalfix.nl.
Op verzoek biedt Digitalfix bezoekers van haar site de mogelijkheid om eventuele onjuist geregistreerde informatie van hen te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te wijzigen, gelieve contact op te nemen via bovenstaand e-mailadres of door te bellen naar ons algemene telefoonnummer 043-3020077.

6. Disclaimer
Digitalfix is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.